ModelColor
Aero White and Yellow C
Evo White
F-type Blue 300c and White
Formula White
Kombat Silver 877 CVC and Blue 293
S-Type Red 485 CVC and White
Carve White and Blue 300 CVC
Pure Acid White and Red 485 CVC
Sonic White
Start / GO / Starsurfer / Rio White
iSonic White