ModelColor
Kode 113 Tufskin Red 485 CVC and white
Kode 123 Tufskin Red 485 CVC and white
Kode 137 Tufskin Red 485 CVC and white
Atom 99 Black and white
Carve 111 Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 121 Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 131 Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 141 Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 151 Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 171 Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
UltraSonic 147 Gray430 CVC
Prokids Formula Tufskin White
Formula LWR White
Formula HWR White
Formula Experience 160 White
Carve 111 Tufskin Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 121 Tufskin Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 131 Tufskin Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 141 Tufskin Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 151 Tufskin Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Carve 171 Tufskin Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Prokids GO Tufskin Blue 293 CVC and white
GO 121 Blue 293 CVC and white
GO 131 Blue 293 CVC and white
GO 141 Blue 293 CVC and white
GO 151 Blue 293 CVC and white
GO 171 Blue 293 CVC and white
Start M (Blue) White
Start L (Blue) White
Start M (Red) White
Start L (Red) White
Rio S White
Rio M White
Rio L White
Rio XL White
Phantom Race 320 White
Phantom Race 380 Gray430 CVC
Serenity MK II (wood) 188 CVC
Serenity MK II (Sport tech) Red 485 and White
Gemini Mark II White
Quad IQ Warm Red C and white
Evo Blue 287 CVC and White
Kode Red 186 CVC and white
Flare And Prokids Flare Green 355 CVC and white
Carve Red 186 CVC , Orange 811 CVC and White
Futura Blue 300 CVC and white
iSonic Gray430 CVC
iSonic Speed Special Gray430 CVC
SUPer 8'8 Slick White
SUPer 10 Slick White
SUPer 10 Camo Black White
SUPer 10 Blue Touch Blue 300 CVC / White
SUPer 12 Camo Black White
SUPer 12 Blue Touch Blue 300 CVC / White
SUPer 12'6 Camo Black White